Studenti a dobrovolníci

Studenti - praktikanti

Organizace umožňuje absolvování krátkodobých i dlouhodobých řízených praxí studentům středních, vyšších a vysokých škol v celé řadě pomáhajících oborů, jako jsou např. sociální práce, sociální a speciální pedagogika, humanitární a výchovná činnost, atd.

Stejně tak nabízíme i možnost uspořádání krátké studijní exkurze pro větší skupiny studentů s následným výkladem a diskuzí o koncepčních otázkách sociálních služeb dneška a jejich přímé realizaci v  podmínkách pobytového zařízení. S ohledem na soukromí klientů je možné seznámit se v rámci exkurze jen s veřejnými prostorami Bobelovky (nahlížení do pokojů je možné jen se souhlasem konkrétních obyvatel).

Pro informace o možnosti absolvování studentské praxe nebo exkurze je možné obracet se na sociální pracovnici organizace, popř. vedoucí zařízení.

Dobrovolníci

Dobrovolnictví je přínosem nejen pro toho, komu je pomáháno, ale také pro samotného dobrovolníka. Dobrovolník totiž do pomoci vkládá sám sebe. Pomoc pocítí "na vlastní kůži" a může mu tak přinést nové přátelské vztahy, zkušenosti a dovednosti.

V organizaci velice vítáme jakýkoliv zájem o dobrovolnickou práci, zejména o činnosti přímé podpory klientů, jako je individuální asistence při zajišťování jednoduchých úkonů běžného života, organizace volnočasových činností atd. Může se jednat o aktivity jednorázové i pravidelné, vděční jsme i za nepatrnou a příležitostnou pomoc. Stejně tak vítáme i dobrovolnickou práci odborníků - profesionálů v různých oborech (realizace různých speciálních terapií, řemeslných aktivit atd.).

Organizace poskytuje dobrovolníkovi zázemí včetně hygienického zabezpečení, možnost specializovaného profesního rozvoje, získání praktických zkušeností z práce s lidmi se zdravotním postižením, odborné materiály a pomůcky potřebné k výkonu činnosti, profesionální podporu zaměstnanců a potvrzení o činnosti dobrovolníka, které je možné využít při přijímacích řízeních na vyšší a vysoké školy, popř. při hledání zaměstnání.

Odměnou, kterou můžeme dobrovolníkovi nabídnout, jsou ale zejména vlastní dobrý pocit z nezištné práce pro druhé lidi, možnost aktivní změny vlastního pohledu nebo pohledu druhých osob na život lidí s mentálním postižením a příležitost být aktivní součástí probíhající transformace sociálních služeb v celé naší společnosti.

V případě zájmu o dobrovolnickou práci je možné kontaktovat vedoucí zařízení a domluvit se s ní na vzájemných podmínkách a konkrétním rozsahu činností, které budou posléze písemně sjednány v dohodě o činnosti dobrovolníka.

počítadlo přístupů:počítadlo přístupů

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!