Terapeutické pracoviště

 

Hlavní náplní sociálně terapeutické a aktivizační činnosti jsou například činnosti ve smyslu rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslové koordinace, kognitivních dovedností, pozornosti, logického myšlení, zapojování do pracovních činností, činnosti spojené s nakupováním, plánováním, rozvíjení společenského chování a vzájemných mezilidských vztahů, navozování přátelství, vedení klientů k soběstačnosti, smyslu pro povinnost, úklid soukromých i společných prostor, podpora klientů ochotně pomáhat druhým. Tato náplň je zajištěna vysoce odbornými pracovnicemi  sociálních služeb.

Činnost na tomto pracovišti je rozdělena do tří oblastí:

‒ práce v dílnách (dřevodílna, výtvarný atelier, keramická dílna)
‒ celoživotní vzdělávání dospělých klientů
‒ zájmové kroužky

Tvorba terapeutického pracoviště pružně reaguje svými výrobky na aktuální roční období. Výrobky klientů je možné zakoupit přímo v dílnách, jsme ochotni přizpůsobit se i  přání zákazníka.

 

počítadlo přístupů:počítadlo přístupů

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!